Baška kao vodeće turističko mjesto na otoku Krku ima stogodišnju turističku tradiciju. 2004 god. je proslavila 100 godina organiziranog turizma. No mnogi ne znaju da je Baška bila naseljena još u starijem kamenom dobu. Zato postoje arheološka nalazišta. Poslije su došla Ilirska plemena - Japodi, zatim Rimljani. Mnogo se vladara izmijenilo i ratovalo u prošlosti na otoku. Poslije Rimljana je došao Bizant, a u srednjem vijeku vladaju krčki knezovi Frankopani, koji su se pokorili Mlečanima, te Veneciji. Čak je otok u svojoj burnoj prošlosti bio pod vlašću Napoleona, a Austro-Ugarska vlast je trajala do kraja I svjetskog rata, kada je 1918 god. Baška pripala Kraljevini SHS.

Otok je u prošlosti imao razvijene trgovačke veze duž čitavog Sredozemlja. Svaki od tih naroda je ostavio dio svoga traga na životu otoka. Osim ranokršćanskih nalaza, čuvena je Baščanska ploča iz 1.100 god. koja ulazje najstariji spomenik pisan hrvatskim jezikom, i to glagoljicom, a dokaz je da je otok Krk, s Baskom pripadao Hrvatskoj državi. Baščanska ploča je darovnica hrvatskog kralja Zvonimira, benediktincima - glagoljašima, a nalazi se u crkvici Sv. Lucije, u Jurandvoru, naselju kraj Baške. Otočani su do danas sačuvali svoj govor i svoje pismo - glagoljicu, običaje, tradiciju, te su zadržali svoju samosvojnost.

U Baski je pokrenut geomantijski umjetničko - ekološki projekt; "Čaroban svijet kamena Baške." Prvi dio projekta je Bašćanska glagoljska staza, a u sklopu toga je na vidikovcu, brda Treskavac, uz glavnu cestu, postavljena kamena skulptura, u obliku stiliziranog glagoljskog slova A, autora akademskog kipara Ljube de Karina. Na taj način se iskonska prirodna vitalna energija koja postoji u čarobnoj Bašćanskoj dolini, ujedinjuje i stapa sa kolijevkom hrvatske kulture i pismenosti - Bašćanskom pločom, koja je bila pisana starim pismom - glagoljicom.